MEDLEMSSKAP

Välkommen att bli medlem i IK Bergaström!

Vi har två typer av medlemskap:

Familj (i familjen ingår de familjemedlemmar som bor på samma adress) 600kr /år.

Enskild 300 kr /år.

Kontakta oss via mejl kansli@ikb.nu för att bli medlem,  avgiften betalas i efterhand mot faktura. Vänligen ange följande uppgifter i mejlet:

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap. kansli@ikb.nu