Länk till stadgar m.m

2023 Stadgar IKB

Verksamhetsberättelse 2022

 

 

OM OSS

IK Bergaström bildades 1949, då man beslöt sig för att bilda en specialförening för friidrott. Namnet Bergaström härstammar från det vattenfall, som har funnits i Göta Älv vid Lilla Edet. Även orten har haft namnet Bergaström men ändrades till Lilla Edet under 1500-talet.
Under flera år var klubben endast en friidrottsförening men har under 2000-talet utvecklats till en bredidrottsförening med flera olika genrer. Vi drev även under ett par år en fritidsgård då efterfrågan på aktiviteter för ungdomar var stor.
Vi har också ett nära samarbete med folkhälsan, arbetsförmedlingen och integrationssamordnare i kommunen.

Vår vision
IK Bergaström skall vara en välkomnande mötesplats där idrotten förenar alla att tillsammans utvecklas efter individuella förutsättningar och mål.
Föreningen skall främst bedriva friidrott, men bedriver även annan idrott för medlemmarnas intresse.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”idrottens verksamhetsidé”(se Riksidrottsförbundets stadgar)
och med föreningens egen verksamhetsidé, och med särskild målsättning att erbjuda medlemmarna möjligheter att träna och tävla i friidrott. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
Samtliga aktiva skall verka med utgångspunkt från föreningens värdegrund och styrelsen har ett särskilt ansvar för att verka i enlighet med verksamhetsidé och vision.

IK Bergaström är medlem i:
– Svenska Friidrottsförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
– Västra Götalands Idrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen.
– Västergötlands Friidrottsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där hemorten är belägen.
– Svenska Parasport förbundet och Västergötlands Parasports förbund.
– Svenska Basketbollförbundet och Westra Sveriges Basketbolldistriktsförbund.
– Sveriges Skateboardförbund