STYRELSEN

Ordförande
Richard Cander
richard.cander@vgidrott.se
0703 – 90 73 71

Vice ordförande
Linda Johansson

Sekreterare
Liselott Lycke

Kassör
Mateus Cander

Ledamot
Andreas Bark

Ledamot
Nadja Nordsäter

Suppleant
Tim Kukkola

Suppleant
Rebecca Ahl

Meny