STYRELSEN

Ordförande
Nadja Nordsäter

Vice ordförande
Caitlin Holmblad

Sekreterare
Liselott Lycke

Kassör
Alfred Molin

Ledamot
Ulf Wetterlund

Ledamot
Evelina Olsson

Suppleant
Tobias Kukkola

Suppleant
En vakant position. Är du intresserad av att vara med i vår styrelse, kontakta oss gärna via kansli@ikb.nu

Vil du komma i kontakt med oss i styrelsen når du oss på följande mail:

kansli@ikb.nu